Plankorsningen i Skogby i Raseborg stängs tills vidare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2017 11.01 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 11.03
Pressmeddelande

Trafikverket stänger plankorsningen i Skogby i Raseborg tills vidare på grund av att användningen av plankorsningen medför omedelbar fara för vägtrafikens säkerhet (18 § i banlagen). De åtgärder som vidtas för att stänga av Leksvallsvägen vid plankorsningen i Skogby kommer att genomföras den 16 november 2017 på Trafikverkets bekostnad. Leksvallsvägen är en enskild väg som förvaltas av Raseborgs stad.

Trafikverket inleder dessutom planeringen av hur de trafikförbindelser som korsar banan ska ordnas permanent i Leksvall-Skogby-området.

"Beslutet att stänga plankorsningen fattades genast på torsdag morgon efter att Olycksutredningscentralen dagen innan hade underrättat Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket om att risk för olycka föreligger vid plankorsningen i Skogby i Raseborg", berättar kommunikationsminister Anne Berner.

"Detta är en av de första åtgärderna för att öka säkerheten vid plankorsningen i Raseborg efter den olycka som ledde till fyra människors död. Det kommer att vidtas flera åtgärder, som vi berättar mera om inom kort", säger minister Berner.

Ytterligare information

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 0295 34 2391, fornamn.efternamn(a)lvm.fi, @vilkkonen

Ytterligare information om säkerheten vid plankorsningar i allmänhet: Marko Tuominen, säkerhetschef för järnvägsfunktioner, Trafikverket, tfn 029 534 3981, [email protected]