Planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo kan inledas, handlingar som gäller bildandet av bolag har undertecknats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2020 9.25 | Publicerad på svenska 8.12.2020 kl. 16.54
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet)

För planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo ska det bildas två aktiebolag. Finlandsbanan Ab (Suomi-rata Oy) och Entimmeståget till Åbo Ab (Turun Tunnin Juna Oy). Handlingarna kring bildandet av bolagen har nu undertecknats. Finska statens andel uppgår i båda bolagen till 51 procent.

Kommunikationsminister Timo Harakka är nöjd över att planeringen av spårprojekten nu kan inledas.

- Bildandet av bolagen är en viktig etapp i vår strävan efter att främja två stora spårprojekt och få fullt EU-stöd. Utöver staten är sammanlagt 26 städer och kommuner samt Finavia med i projektbolagen. Detta visar att vi har ett starkt engagemang för att utveckla hela Finland. Det är nödvändigt att investera i spårtrafik eftersom vi ska övergå till hållbara färdsätt, konstaterar minister Harakka.

Finlandsbanan Ab

Bolaget Finlandsbanan Ab har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten.  

Förutom finska staten är också Finavia Abp, Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Tavastehus, Janakkala, Riihimäki, Lahtis, Akaa, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Vasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Birkala, Ylöjärvi, Karleby och Parkano delägare i bolaget.

Bolagets styrelse har nio ledamöter. Ordförande för styrelsen är fil.mag. Kari Savolainen. Han är styrelseordförande för Steveco Oy, styrelsemedlem i Arctia Oy och vice ordförande för styrelsen för Backstaff Oy. Savolainen har tidigare varit verkställande direktör för Finavia Abp. Vice ordförande är jur.dr., justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen. Övriga styrelsemedlemmar är Minna Korkeaoja, Leena Vainiomäki, Otto Lehtipuu, Katja Siberg, Reetta Putkonen, Juha Yli-Rajala och Hannu Penttilä.

- Finlandsbanan är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten i det självständiga Finland och det är fint och intressant att få vara med och reda ut förutsättningarna för projektet. Effektiva logistiska förbindelser norrut från huvudstadsregionen är i fråga om både persontrafik och frakt livsviktiga för Finlands konkurrenskraft. Med tanke på tillgängligheten är det också av betydelse att Finlandsbanan gör det möjligt att integrera järnvägstrafiken och flygtrafiken i effektiva resekedjor, konstaterar Kari Savolainen, styrelseordförande för Finlandsbanan Ab.

Entimmeståget till Åbo Ab

Entimmeståget till Åbo Ab har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo fram till byggstarten.  

Förutom finska staten är också Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.

Bolagets styrelse har 13 ledamöter. Ordförande för styrelsen är dipl.ing., MBA Minna Forsström. Hon är styrelsemedlem i Algol Technics Oy och har tidigare varit bl.a. projektchef vid Fennovoima Ab. Vice ordförande är ekon.mag, f.d. ekonomidirektör för Metso Abp Eeva-Liisa Virkkunen. Hon är också styrelseordförande för Sotkamo Silver AB. Övriga styrelsemedlemmar är Arja Koski, Sami Kurunsaari, Aki Markkola, Päivi Hakala, Pia Björk, Richard Manninen, Erkki Eerola, Mika Mannervesi, Jarkko Virtanen, Olli Isotalo och Mika Sivula.

- Jag anser att detta banprojekt är viktigt, och det är fint att få vara med och skapa förutsättningar för många år framöver. Entimmeståget till Åbo är ett större projekt som verkligen är en klimatgärning och skapar en hållbar grund för den finländska välfärden, konstaterar Minna Forsström, styrelseordförande för Entimmeståget till Åbo Ab.

Städerna är nöjda med framskridandet av spårprojekten

- Det är bra att projektbolagen nu kan gå vidare med planeringen av snabba spårförbindelser som gagnar hela Finland. Såväl Helsingfors som andra städers ekonomiska satsningar på bildandet av bolagen är mycket betydande. Finlandsbanan och Flygbanan som ingår i den kommer, om de blir av, att skapa tillväxt i hela landet, nya möjligheter för näringslivet och förbättra vårt lands internationella tillgänglighet, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

- Projektbolaget Finlandsbanan hjälper till att påskynda byggandet av tilläggsspår till banförbindelsen mellan Tammerfors och Helsingfors och gör det således möjligt att förkorta restiden till en timme. Projektbolaget öppnar vägen för betydande investeringar i järnvägsinfrastruktur, vilket är ett effektfullt medel för att stimulera ekonomin och stödja en positiv sysselsättningsutveckling. Genom investeringar i järnvägsinfrastruktur stöds också den gröna omställningen och en hållbar utveckling på ett väsentligt sätt. Utöver allt detta bör man komma ihåg att hålla fast vid den grundliga reparationen av den nuvarande stambanan, säger Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.

- Fint, att projektet framskrider. Utvecklingen av omgivningen kring Aviapolis och flygplatsen är en viktig fråga inte bara för Vanda utan också för hela Finland. Finlandsbanan är den av de pågående banprojekten som mest ökar hela Finlands konkurrenskraft och internationella tillgänglighet, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

- Det sista planeringsarbetet i fråga om Entimmeståget till Åbo är en enorm uppgift. Både i Åbo och i Esbo har man redan kommit överens om att inleda byggandet av delprojekten för Entimmeståget till Åbo. Vi förväntar oss att projektbolaget snabbt ska kunna genomföra planeringen, så att vi också kan genomföra direktbanan och dubbelspåret Åbo-Salo, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

- Den första fasen av Entimmeståget till Åbo är Esbo stadsbana, som är en viktig del av utvecklingen av pendlingsregionen i Helsingforsregionen och Västra Nyland. Den kommer att förbättra trafikförbindelserna mellan Esbo centrum, Kera och det växande Alberga, och främja utsläppsfri rörlighet och hållbar stadsutveckling i hela Esbo, säger Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Vad händer härnäst?

Delägarna betalar teckningspriser för aktierna, varefter en anmälan om bildandet av bolagen görs till handelsregistret. Aktiebolagen har bildats officiellt när de har införts i handelsregistret.

Efter bildandet organiserar sig bolagen och inleder sin verksamhet. Finlandsbanan Ab främjar planeringen av spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats. Entimmeståget till Åbo Ab fortsätter planeringen av en snabb spårförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 376 2377

Finlandsbanan Ab, styrelseordförande Kari Savolainen, tfn 040 772 7282

Entimmeståget till Åbo Ab, styrelseordförande Minna Forsström, tfn 040 702 9896

Jan Vapaavuori, Helsingfors borgmästare: Kontakt via Lotta Backlund, borgmästarens specialmedarbetare, tfn 040 531 3076

Lauri Lyly, Tammerfors borgmästare, tfn 050 68293

Ritva Viljanen, Vanda stadsdirektör, tfn 09 8392 2101

Minna Arve, Åbo stadsdirektör, tfn 044 907 5210

Jukka Mäkelä, Esbo stadsdirektör, tfn 046 877 3953