Överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland i kraft den 22 december 2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2016 14.36 | Publicerad på svenska 21.11.2016 kl. 14.42
Nyhet
Foto KM
Foto KM

Den nya överenskommelsen om järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland träder i kraft den 22 december 2016. Ratifikationsinstrumenten för överenskommelsen utväxlades i Moskva den 21 november 2016. Den nya överenskommelsen ersätter överenskommelsen om järnvägssamtrafik från 1997 med bilagor.

Överenskommelsen gäller direkt internationell järnvägstrafik för befordran av passagagerare och gods mellan Finland och Ryssland. Med direkt trafik avses järnvägstrafik utan tågbyte för passagerare eller utan omlastning av gods på järnvägsgränsstationerna.

Den nya överenskommelsen skapar klarhet i reglerna för järnvägstrafiken och i dess funktion. I den finns villkor, rättigheter och skyldigheter som rör transport av passagerare och varor. I överenskommelsen regleras också förhållandet mellan transportföretag, såsom skadeståndsskyldighet och andra ansvarsfrågor.