Nya flygförbudszoner till Helsingfors och Nådendal

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2015 13.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Statsrådet har inrättat fyra nya områden där luftfart är förbjuden. Områdena finns i stadsdelarna Kronohagen, Mejlans och Munksnäs i Helsingfors och i Luonnonmaa i Nådendal. Statsrådets förordning om förbudet träder i kraft den 28 maj 2015.

Luftfart är förbjuden ovanför dessa områden därför att de är viktiga med tanke på ledningen av staten. De nya förbjudna områdena sträcker sig till en höjd på ca 150 meter över mark- eller havsytan.

Förutom luftfartsverksamhet är också obemannade luftfartyg och modellflygplan förbjudna inom de nämnda områdena. Flygförbudet är inte ovillkorligt, eftersom Trafiksäkerhetsverket Trafi av särskilda skäl kan bevilja tillstånd för luftfart inom de förbjudna områdena.

De nuvarande flygförbudszonerna i Lovisa, Olkiluoto och Sköldvik återstår oförändrade.

Ytterligare information
Maija Ahokas, regeringsråd, tfn 0295 34 2390