Ny nätoperatör på antenn-tv-marknaden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 13.24 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Statsrådet beviljade den 12 november 2015 nya koncessioner för antenn-tv-nätet för den koncessionsperiod som inleds i januari 2017. Marknaden utökas med en ny aktör, norska Norkring As.

Följande operatörer beviljades nätkoncessioner för antenn-tv-sändningar:

Anvia Abp för det regionala kanalknippet i Österbotten
DNA Welho Oy för VHF-området i kanalknippena VHF A, VHF B och VHF C
Digita Ab för UHF-området i kanalknippena A och F
Norkring As för UHF-området i kanalknippena B, C och D

Koncessionerna gäller tio år från och med den 10 januari 2017.

Målet med beslutet är att sporra konkurrensen på marknaden för tv-sändningar. Syftet är också att främja utbudet av högklassigt och mångsidigt innehåll på ett omfattande sätt i hela Finland och att öka utbudet av högupplösta sändningar i antenn-tv-nätet.

Anvia, DNA och Digita är etablerade operatörer på den finska marknaden. Nykomlingen Norkring As tillhandahåller Norges största utbud av markbundna digitala sändningstjänster.

Norkring kommer att bygga sitt nät så att bolagets inträde på marknaden inte kräver några ändringar i konsumenternas antennsystem.

Under den nya koncessionsperioden som börjar 2017 går antennätet på UHF-området stegvis över till sändningstekniken DVB-T2 som möjliggör sändningar i högupplösning (HDTV). På VHF-området tillämpar sändningarna i samtliga kanalknippen högupplösningsteknik redan nu.

På UHF-området måste likväl ett kanalknippe som täcker hela befolkningen distribuera tv-sändningar med DVB-T-teknik fram till 2026, om inte statstrådet i samband med sin halvtidsöversyn 2020 av grundad anledning beslutar att påskynda övergången till nyare teknik. Det kanalknippe som har reserverats för traditionell sändningsteknik (UHF A) används i första hand av Rundradion och kommersiella kanaler med allmännyttig verksamhet. Från och med 2017 finns det dessutom tre teknikneutrala kanalknippen (UHF C, UHF E och kanalknippet i Österbotten) där företagen själva får välja distributionsteknik.

Bakom beslutet finns de riktlinjer som dragits upp i det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier och arbetsgruppsrapporten om den nästa tekniska övergången inom marksänd television.

Ytterligare information

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608
Laura Vilkkonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2391