Nordeuropeiska luftrumsblock träder i kraft i december

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2012 13.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president godkänner avtalet om grundandet av ett funktionellt luftrumsblock i Nordeuropa (NEFAB) mellan Estland, Finland, Lettland och Norge samt fastställer lagen genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet sätts i kraft.

Målet med avtalet är att öka flygsäkerheten, minska miljöskadorna och sänka kostnaderna.

Målen uppnås genom att effektivisera användningen av luftrummet i avtalsländerna bland annat genom att möjliggöra rakare flygrutter och effektivare användning av rutterna. Effektivitet i flygtrafiken minskar bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen.

Genom avtalet förnyas också kontrollstrukturen för luftrummet och förutsättningar för införing av nya tekniska lösningar skapas.

Avsikten är att flygresenärerna kommer att märka av förnyelserna i form av punktligare flygtrafik och kortare flygtider.

Blockets verksamhet kommer att inledas i december. Bakgrunden till grundandet av det funktionella luftrumsblocket i Nordeuropa är en EU-förordning.

Ytterligare information: Risto Murto, Trafikråd, enhetschef, tfn 0295 34 2639