Nätkoncessionerna för antenntelevision beviljas på nytt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2014 15.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Giltigheten för nästan alla nätkoncessioner som beviljats för antenntelevision löper ut i slutet av 2016. Under ansökningsomgången som börjar nästa år ligger tyngdpunkten på att öka högupplösningstekniken i televisionssändningarna. Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av ansökningsomgången för nya nätkoncessioner genom att sända utkastet till meddelandet om ansökan på remiss. Tidsfristen för utlåtandena löper ut den 12 januari 2015. Statsrådet har för avsikt att utlysa för ansökan sammanlagt nio nätkoncessioner i UHF-området i kanalknippena A, B, C, D och F samt i VHF-området i kanalknippena VHF A, VHF B och VHF C. Dessutom utlyses för ansökan en regional koncession för Österbotten Meningen är att koncessionerna utlyses för ansökan i början av 2015. Koncessionsperioden är tio år från och med 2017.

För närvarande har Digita Oy och DNA Ab nätkoncessioner.

Mera högupplösning i antennätet

Målet med koncessionsomgången är att garantera ett högklassigt och mångsidigt utbud av innehåll i antenntelevisionen så att det är täckande och fördelaktigt i hela landet.

På antennätet för television övergår man stegvis till nyare sändningsteknik (DVB-T2) som möjliggör högupplösningssändningar från och med 2017. Bakom övergången ligger kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier som godkändes 2012.

För övergången till högupplösningsteknik har för Rundradion och kanalerna som tjänar allmänintresset reserverats övergångstid fram till 2026 för att tittarna ska själv kunna välja när de vill övergå till högupplösningssändningar.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608
Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2585