Mobilnätet på 800 MHz byggs tidigare än planerat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2011 11.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Finland och Ryssland har kommit överens om att koordinera användningen av frekvensbandet 800 megahertz (MHz). Tack vare överenskommelsen kan den nya generationens mobilnät tas i bruk flera år före den planerade tidpunkten.

I Finland har frekvensbandet 800 MHz redan tidigare anvisats för nya och snabba mobilnät. I Ryssland används detta frekvensband för navigeringssystem för luftfart, och därför har användningen av frekvensbandet i Finland förutsatt frekvenskoordinering.

Enligt bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är det en stor arbetsseger att byggstarten av de snabba bredbandsnäten kan tidigareläggas.

I det frekvensband som nu blir tillgängligt är det betydligt billigare att bygga nät än i högre frekvensband. Dessutom påskyndar användningen av frekvensbandet 800 MHz byggandet av bredbandsförbindelser utanför tätorter.

Enligt Kiuru behövs det ett frekvenspolitiskt principbeslut om förfarandet för hur koncessioner för bandet 800 MHz ska beviljas. Beredningen av beslutet har redan inletts vid kommunikationsministeriet.

- Principbeslutet ska innehålla riktlinjer för de grunder på vilka koncessioner beviljas och säkerställa rättigheterna för dem som fortfarande använder frekvensbandet 800 MHz för radiomikrofoner, säger Kiuru.

Ytterligare information:

kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400
konsultatativa tjänstemannen Kaisa Laitinen, 040 772 7643

Krista Kiuru