Minna Kivimäki Finlands Coreper I -representant

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2016 10.04 | Publicerad på svenska 14.4.2016 kl. 10.10
Nyhet
Minna Kivimäki (Foto: LVM/Tomi Parkkonen)
Minna Kivimäki (Foto: LVM/Tomi Parkkonen)

Avdelningschefen för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion, överdirektör Minna Kivimäki har utsetts till biträdande ständig representant vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel och Finlands Coreper I-representant. Uppdraget inleds den 1 september 2016 och fortgår till den 31 augusti 2020.

Kivimäki har varit avdelningschef för kommunikationsministeriets tjänsteproduktionsavdelning sedan början av 2016 och innan det var hon avdelningschef för trafikpolitiska avdelningen sedan 2010. Hon har tidigare tjänstgjort som sakkunnig i trafikfrågor vid Finlands EU-representation.

Kommittén för EU:s medlemsstaters ständiga representanter, det vill säga EU-ambassadörer, Coreper (Comité des représentants permanents) är det viktigaste beredningsorganet för Europeiska unionens råd. Coreper arbetar i två sammansättningar, Coreper I och II.

Medlemsstaternas ständiga representanter sammanträder i Coreper II medan de biträdande ständiga representanterna sammanträder i Coreper I. På Coreper I-kommiténs ansvar ligger frågor som rör sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor; konkurrenskraft (inre marknaden, industri och forskning); transport, telekommunikation och energi; jordbruk och fiske; miljö samt utbildning, ungdom, kultur och idrott.