Minister Harakka deltar i möten för EU:s telekommunikations- och transportministrar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2020 15.29 | Publicerad på svenska 7.12.2020 kl. 15.42
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

EU:s ordförandeland Tyskland ordnar videomöten för telekommunikations- och transportministrarna den 7-8 december 2020. Vid mötena företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Telekommunikationsministrarna för en principdiskussion om dataförvaltningsförordningen, som Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag om den 25 november 2020. Förordningen är en fortsättning på de mål som nämns i kommissionens datastrategi. Avsikten är att skapa en gemensam modell för hanteringen av europeiska datarymder och en samordnad inre marknad för data.

Transportministrarna för en principdiskussion om ändringen av eurovinjettdirektivet. Syftet med ändringarna är att främja koldioxidsnålare och effektivare transport och att trygga tillräcklig finansiering av underhåll och utveckling av transportnätet.

Ministrarna kommer också att diskutera lagstiftningspaketet SES2+ om det gemensamma europeiska luftrummet. Ett gemensamt europeiskt luftrum möjliggör en effektivare användning av luftrummet. Målet är att uppnå mer exakta flygtidtabeller, rakare flygrutter, kortare flygtider samt att minska utsläppen från flygtrafiken.

Det är fråga om informella videomöten där inga formella beslut fattas.

Ytterligare information:

Kristiina Pietikäinen, kommunikationsråd, tfn 040 522 2122 (telekommunikation)

Tiia Orjasniemi, EU-samordnare, tfn 050 441 5730 (transport)