Minister Viitanen: Telekomlagstiftningen i EU bör utvecklas till förmån för medborgarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2013 10.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen anser att EU-kommissionär Neelie Kroes initiativ om att slopa roamingavgifter är intressant, men kontroversiellt.

Neelie Kroes, medlem i EU-kommissionen med ansvar för digitala innehåll och tjänster, sade i ett tal i Europaparlamentet den 30 maj att teleoperatörerna före utgången av 2014 borde avstå från att ta ut roamingavgifter av kunder som reser inom EU. Roaming gör det möjligt att t.ex. med en mobiltelefon byta operatör och använda internet på en utlandsresa.

- Finland understöder en rejäl sänkning av roamingpriserna. Redan nu har både medborgare och företag sparat pengar tack vare EU-regleringen av roamingavgifterna. Var och en som har rest i Europa har kunnat dra nyttan av regleringen, säger minister Viitanen.

- Att slopa avgifterna för roaming får inte bli en trojansk häst som slutligen leder till att konsumentpriserna höjs, påpekar ministern.

- Om regleringen ändras så att kommunikationsmarknaden i Europa delas mellan ett fåtal stora teleoperatörer har vi gått fel. Detta skulle vara ofördelaktigt också för Finland, eftersom de centraleuropeiska telejättarna knappast skulle bygga nya basstationer just i Finland.

- Televerksamheten i Europa bör i första hand utvecklas på användarnas villkor, oavsett om de bor i en stor eller liten medlemsstat. Utvecklingen får inte dikteras av telejättarna, betonar minister Viitanen.

Roamingpriserna i EU har reglerats sedan 2007. Till en början gällde pristaken endast samtal, men senare har regleringen utvidgats till att gälla också textmeddelanden och överföring av data. Syftet med regleringen är att garantera att priset på samtal och kommunikationstjänster ska vara så lika som möjligt för alla EU-medborgare överallt i EU.

Ytterligare information:
Esa Suominen, ministerns specialmedarbetare, tfn 043 824 5668