Minister Vehviläinen: Hårdare tag behövs för de ungas trafiksäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2009 9.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen har den 16 december 2009 tillsatt en arbetsgrupp för att utreda sätt att förbättra trafiksäkerheten för unga bilförare och mopedister.

"Bakom tillsättandet av arbetsgruppen ligger en tudelad utveckling av trafiksäkerheten. Även om säkerheten i vägtrafiken under de senaste åren långsamt har förbättrats har antalet förolyckade och skadade bland de unga, 15-24-åringarna, inte minskat. Så här kan det inte fortsätta. Jag vill att vi under vintern grundligt och utan förutfattade meningar överväger att ta i bruk också hårdare metoder för att förbättra trafiksäkerheten för de unga", säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Arbetsgruppen har i uppdrag att utvärdera åtgärder, med vilka man kan förbättra säkerheten för unga bilister och mopedister. För att förbättra säkerheten för nya förare utreder arbetsgruppen begränsningar, så som 80-skylt eller andra åtgärder som begränsar den nya förarens hastighet, förbud att köra nattetid och förbud att ha öppnade alkoholdrycker i bilen. Annat som ska utvärderas är också användning av tekniska begränsare, så som hastighetsbegränsare och alkolås. Beträffande mopedkörning ska arbetsgruppen granska sätt att minska trimningen av mopeder.

Dessutom ska arbetsgruppen föreslå hur följderna av nya förares förseelser kan göras effektivare. Det kan till exempel handla om ökad användning av körförbud och effektivare övervakning.

Arbetsgruppen ska lämna sina förslag till nödvändiga ändringar och tidtabellerna för dem till ministeriet senast den 30 april 2010.

Avsikten är att arbetsgruppens förslag och de ungas trafiksäkerhet tas upp till behandling också i delegationen för trafiksäkerhetsfrågor, i samband med beredningen av en trafiksäkerhetsplan.

Ordförande för arbetsgruppen är trafikrådet Anneli Tanttu från kommunikationsministeriet. Gruppens medlemmar är regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen från kommunikationsministeriet, polisöverinspektör Esko Ruokonen från inrikesministeriets polisavdelning, verkställande direktör Matti Järvinen från Trafikskyddet och trafiksäkerhetsdirektör Pekka Sulander från Trafikförsäkringscentralen.

Arbetsgruppen ska också höra utomstående sakkunniga, så som forskare och representanter för ungdomsorganisationer. Arbetsgruppen kan vid behov ordna ett diskussionstillfälle, där olika synpunkter kan behandlas i en större grupp.

De unga förarna har en betydligt större risk att förolyckas i trafiken än övriga förare.
En betydande del av allvarliga olyckor med ungdomar inblandade inträffar på veckoslut, under kvällens och nattens timmar. Vid de här olyckorna ligger ofta hög överhastighet och alkohol i bakgrunden. Dessutom används säkerhetsbälte mer sällan än i vanliga fall.

Också mopedåkningens popularitet har ökat från år till år och samtidigt har antalet mopedolyckor vuxit. Antalet skadade vid mopedolyckor har nära nog fördubblats under de fem senaste åren. I allmänhet kör man moped med betydligt högre hastighet än hastighetsbegränsningen för respektive fordon tillåter.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn (09) 160 28568, 0400 438 543
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn 0400 665 395