Minister Ranne: "Vi påskyndar en korrigering av lagen för att återställa förtroendet för taxitrafiken"

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 9.05 | Publicerad på svenska 18.12.2023 kl. 10.22
Pressmeddelande
.
Kommunikationsminister Lulu Ranne. (Bild: LVM)

Redan förra sommaren började kommunikationsministeriet förbereda åtgärder för att avhjälpa brister inom taxisektorn och öka förtroendet för hela sektorn. För närvarande utarbetar ministeriet en bakgrundsutredning och kartlägger behovet av ändringar i lagen som en del av förberedandet av ett lagstiftningsprojekt.

"Vi påskyndar en korrigering av lagen för att återställa förtroendet för taxitrafiken. Vi idkar ett tätt samarbete med våra intressenter så att vi kan hitta effektiva sätt att ta itu med bristerna inom taxibranschen", säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Kommunikationsministeriet utreder lagstiftningsändringar och andra åtgärder som gäller taxibranschen. Syftet är bland annat att främja tilliten till och säkerheten inom taxisektorn, förbättra tillsynen av sektorn och undanröja grå ekonomin. Ministeriet ska utarbeta en bedömningspromemoria om vilken utlåtanden begärs i början av år 2024.

Regeringens förslag till ändring av lagen om transportservice kommer att förberedas under år 2024 i samarbete med intressenterna. Utöver lagändringar är målet att hitta andra sätt att snabbare ta itu med problemområdena inom taxibranschen.

"Jag vill tacka alla er duktiga och professionella taxiförare som redan nu erbjuder sina kunder goda och trygga tjänster. Det behövs fler av er!", säger minister Ranne.

Vad händer nu?

Under början av 2024 bereds en utvärderingspromemoria om vilken utlåtanden kommer att begäras. Därefter inleds ett egentligt lagstiftningsprojekt där en regeringsproposition utarbetas under 2024. Propositionen överlämnas till riksdagen under ingången av 2025.

Förutom lagförslaget utreds andra snabbt fungerande metoder för att öka förtroendet för taxibranschen.

Ytterligare information:

Begäran om intervju med minister Ranne:
specialmedarbetare Tuomas Sorsa, tuomas.sorsa(a)gov.fi, tfn 0295 342 012

Regleringen av taxitrafiken:
Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 0295 342 498

Sissi Kohtala, specialsakkunnig, sissi.kohtala(a)gov.fi, tfn 0295 342 208

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, tfn 0295 342 052