Minister Ranne: Vår försörjningsberedskap förutsätter en fungerande infrastruktur

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2024 8.01 | Publicerad på svenska 13.3.2024 kl. 9.27
Pressmeddelande
Ryhmäkuva, jonka taustalla näkyy Lapin lennoston kalustoa
Bild: Anne Torvinen, Lapplands flygflottilj/LVM

Kommunikationsminister Lulu Ranne följde försvarsövningen Nordic Response 24 i Lappland den 10–11 mars. Minister Ranne bekantade sig med försvarsmaktens verksamhet, det nordiska myndighetssamarbetet samt Natos och de nordiska ländernas försvarssamarbete ur ett infrastrukturperspektiv.

– Jag fick med egna ögon se hur vår nordliga infrastruktur fungerar på Nordic Response 24. Vi fick värdefull information om och respons på hur vi kan stärka vår säkerhet och hur de tillgängliga resurserna på bästa sätt riktas till gagn för hela Finland, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Under sitt besök bekantade sig minister Ranne också med myndighetssamarbetet mellan Finland, Sverige och Norge.

Finlands försvarsmakt deltar i övningen Nordic Response 24 som leds av Norge och som ordnas i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige den 4–15 mars 2024. Det är fråga om en omfattande stridsövning på land, till havs och i luften.

Nordic Response 24 är en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24 där Natoländerna och partnerna övar alliansens förmåga att flytta trupper norrut för att öva gemensamma försvarsinsatser i arktiska förhållanden i Finland, Norge och Sverige. 


Mer information:

Begäran om intervju med minister Ranne:
Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]