Minister Ranne reser till Stockholm för att främja ländernas påverkansarbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2024 8.44 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 10.56
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Kommunikationsministeriet)

Kommunikationsminister Lulu Ranne reser till Stockholm den 29 januari 2024. Det är minister Rannes första officiella besök i Sverige. Hon ska träffa infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och civilminister Erik Slottner.

Ministrarna Ranne och Carlson ska diskutera förberedelserna inför Sveriges Natomedlemskap inom trafik- och transportsektorn och det nordiska samarbetet inom sektorn.

– Jag anser att det nordiska beredskapssamarbetet inom trafik- och transportsektorn är mycket viktigt. Vi har redan samarbetat aktivt med Sverige på detta område och nu intensifierar vi det ytterligare, säger minister Ranne.

Ministrarna ska också diskutera proaktivt påverkansarbete i fråga om Europeiska kommissionens kommande femårsprogram. 

– Det nordiska samarbetet bär frukt. Ett exempel på detta är EU:s mått- och viktdirektiv som har en stor betydelse för både Finland och Sverige och för den gränsöverskridande trafiken mellan länderna. Vi har tillsammans påverkat detaljer som är viktiga för oss och vi strävar efter att säkerställa att våra länders konkurrenskraft bevaras även i fortsättningen, konstaterar minister Ranne.

– Ett annat exempel är samarbetet kring det transeuropeiska TEN-T-nätet och särskilt riksväg 21. I fortsättningen är landtrafikförbindelsen från Finland via Sverige till Narvik i Norge, som ska stärka försörjningsberedskapen och den militära rörligheten, ett av de viktigaste samarbetsobjekten, fortsätter minister Ranne.

Med minister Slottner, som ansvarar för digitaliseringen av förvaltningen, ska Ranne bland annat diskutera kritisk infrastruktur.

– I december i fjol sände vi tillsammans med Sverige och Estland en skrivelse till kommissionen med en uppmaning till kommissionen att föreslå åtgärder för att förbättra säkerheten och hållbarheten hos den europeiska undervattensinfrastrukturen. Vi har ett gott samarbete med Sverige på många områden när det gäller havskablar. Betydelsen av detta samarbete framhävs ytterligare på grund av det fortsatta allvarliga utrikes- och säkerhetspolitiska läget, säger minister Ranne.

Ministrarna ska också diskutera kommissionens kommande vitbok om reglering av och påverkan på telemarknaden. Gemensamma möjligheter att påverka eftersträvas också i Europeiska kommissionens femårsprogram.

Mer information:

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, tfn 0295 342 067, [email protected]