Minister Ranne: Regeringen stärker Finlands säkerhet och tillväxt genom trafik- och transportprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 15.00 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 19.09
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Fanni Uusitalo/Statsrådets kansli)

Regeringen överlämnade sin andra tilläggsbudgetproposition för 2024 till riksdagen den 23 maj 2024. Propositionen innehåller flera trafikprojekt på olika håll i Finland.

– Regeringen ska ändra fokus i fråga om trafikinvesteringarna. Vi ska inte bara främja tillväxtstimulerande projekt enligt regeringsprogrammet utan också helt nya infrastrukturprojekt. Genom dessa nya projekt stärker vi särskilt Finlands säkerhet och försörjningsberedskap och undanröjer hinder för näringslivets investeringar. Regeringen skapar förutsättningar för en sund tillväxt, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Regeringen inleder som nytt objekt förbättringen av riksväg 21 i Enontekis i Lappland mellan Ailakkalahti och Kilpisjärvi. Regeringen föreslår en fullmakt och ett anslag på 4,2 miljoner euro för projektet för 2024. I projektet förbättras trafikflödet och trafiksäkerheten och den för Finlands försörjningsberedskap och militära trafik viktiga förbindelsen till Nordnorge och Ishavet säkerställs.

Ett nytt objekt är också riksväg 15 vid infarten till Kotka (Hyväntuulentie). Regeringen föreslår en fullmakt på 8,17 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro för objektet. Projektet är av betydelse för Finlands försörjningsberedskap — vägen i fråga utgör den huvudsakliga trafikförbindelsen till en av Finlands mest trafikerade hamnar. Målet är en god början på det efterlängtade projektet för att förbättra riksväg 15.

Investeringar för näringslivets behov

I Jalasjärvi och Tavastehus byggs anslutningar för att påskynda näringslivets investeringar.

Anslutningsarrangemangen till riksväg 3 och riksväg 19 i Jalasjärvi, Kurikka förbättras. För projektet föreslås en fullmakt på 11 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro.

Det föreslås att det på riksväg 3 vid gränsen mellan Tavastehus och Janakkala byggs en planskild anslutning för att åstadkomma en smidigare anslutning mellan företagsområdet Moreeni–Rastikangas och huvudvägsnätet. För projektet föreslås en fullmakt på 5,04 miljoner euro och ett anslag på 1 miljon euro.

För förbättring av riksväg 11 vid Koivisto bro och Pikkuhaara bro (Björneborg och Ulvsby) föreslås en fullmakt på 16 miljoner euro och ett anslag på 11,7 miljoner euro. I projektet förbättras försörjningsberedskapen och trafiksäkerheten genom att Kumo älvbroarna som är i dåligt skick byggs om.

Det i regeringsprogrammet avtalade investeringsprogrammet fortsätter. Regeringen föreslår att tre projekt inleds: riksväg 5 Leppävirta–Kuopio, riksväg 8 Edsevö–Lepplax samt utvecklande av Kustbanan på avsnittet Köklax–Karis. För projekten föreslås en fullmakt på sammanlagt 234 miljoner euro. 

Finansiering för serviceavtal för landsvägsfärjetrafik

Dessutom föreslår regeringen att det beviljas en fullmakt på 1 450 miljoner euro för långa serviceavtal för landsvägsfärjetrafik (20—21 år). Finansieringen ingår i den årliga anslagsramen för basunderhållet av transportinfrastrukturen.

Ytterligare information:

Tuomas Sorsa, specialmedarbetare, tfn 0295 342 012, [email protected]

Mikko Nygård, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 0295 342 547, [email protected]