Minister Ranne: Den förändrade säkerhetssituationen kräver satsningar på digital infrastruktur

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 8.54 | Publicerad på svenska 11.4.2024 kl. 13.21
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne katsoo kameraan
Kommunikationsminister Lulu Ranne (Bild: Kommunikationsministeriet)

Den 11–12 april 2024 samlas EU:s telekommunikationsministerar till ett informellt möte i Louvain-la-Neuve på inbjudan av det belgiska ordförandeskapet. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Lulu Ranne. 

Ministrarna ska diskutera behovet av en europeisk digital infrastruktur. I februari 2024 publicerade Europeiska kommissionen en vitbok om framtiden, regleringen, marknaden och utmaningarna för digital infrastruktur. Telekommunikationssektorn måste anpassa sig till bland annat den teknologiska utvecklingen och den förändrade säkerhetsmiljön och det kräver investeringar i digital infrastruktur.

– Den förändrade säkerhetssituationen kräver inte bara utveckling och förstärkning av trafikinfrastrukturen utan även av den digitala infrastrukturen. Informationssäkerhetsfrågor är en allt viktigare del av den digitala kommunikationen. Särskilt viktiga för EU:s ekonomiska säkerhet är undervattenskablarna och jag anser att det är viktigt att utveckla dem, säger minister Ranne.

Det andra mötestemat är Internetanvändarnas ansvar i webbmiljö. Avsikten är att man vid mötet ska anta en icke-bindande förklaring om främjande av en säkrare, mer ansvarsfull och mer tillförlitlig webbmiljö. Förklaringen är särskilt inriktad på att skydda barn och ungdomar från skadligt innehåll i webbmiljö och på användningen av en europeisk e-identitetsplånbok i fråga om kontrollen av barns och ungdomars ålder.

– Alla EU-medborgare måste kunna använda digitala tjänster på ett säkert sätt och hantera information om sig själva. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt skyddet av barn och ungdomar. Genom att förbättra säkerheten i de digitala miljöerna utvecklar vi barns och ungdomars välbefinnande, konstaterar minister Ranne.

Mer information

Ilona Julkunen-Rexhepi, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 342 039