Minister Marin: Meteorologiska institutets spetsforskning till hjälp vid minskningen av utsläppen från markanvändningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2019 15.09 | Publicerad på svenska 8.8.2019 kl. 15.24
Pressmeddelande
Minister Sanna Marin (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli, CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi)
Minister Sanna Marin (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli, CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi)

- Bekämpningen av klimatförändringen kräver raska åtgärder som stärker kolsänkorna. Finländsk forskningsinformation kan hjälpa skapa lösningar för världsomfattande minskning av utsläppen från matproduktion och markanvändning, konstaterar kommunikationsminister Sanna Marin.

Mellanstatliga klimatpanelen IPCC utgav den 8 augusti 2019 en omfattande utredning om växthusgasutsläppen från markanvändningen.

Det är enligt minister Marin viktigt att utsläppen från markanvändningen och matproduktionen i och med IPCC:s nya utredning får en ännu större roll i klimatdiskussionen. Hon tror att den finländska forskningsinformationen kommer att vara till stor nytta när det gäller att lösa dessa problem.

Meteorologiska institutet producerar information av toppklass om kolsänkor

- Vi behöver mera forskningsinformation till grund för beslutsfattandet, speciellt när det gäller funktionen hos och utvecklingen av kolsänkor, för att vi ska lyckas med bromsningen av klimatförändringen, betonar minister Marin.

Meteorologiska institutet, som lyder under kommunikationsministeriet, driver redan nu spetsforskning inom markanvändningssektorn.

- Meteorologiska institutets beräkningsmodell för kolbalansen i marken används förutom av Finland även av åtta andra europeiska länder. Vi hoppas att den finländska modellen skulle tas i bruk i ännu större omfattning. Vi deltar i den internationella klimatforskningen och IPCC:s arbete. I Finland har forskningen fokuserat speciellt på identifierandet av kolsänkor, sänkornas inverkan på hela det globala klimatsystemet samt insikten i hur kolcirkuleringsprocesserna fungerar, berättar Marin.

Ambitiös klimatpolitik av hela regeringen

Minister Marin anser att Rinnes regeringsprogram förmedlar en tydlig gemensam vision om förstärkning av kolsänkor och minskning av utsläppen inom markanvändningssektorn. Regeringsprogrammet innehåller överenskommelser om en omfattande klimatåtgärdshelhet samt om finansieringen av den.

- Jag tror att regeringens klimat- och energipolitiska ministerarbetsgrupp som leds av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen kommer att får en positiv start med sitt arbete och att Finland kan agera vägvisare för resten av världen när det gäller ansvarsfull och resultatgivande klimatpolitik, konstaterar Marin.

Ytterligare information:
Henrik Haapajärvi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 339 2604