Minister Kyllönen: Kollektivtrafiken tryggas även på landsbygden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2012 10.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

- Kollektivtrafiken håller inte på att läggas ner. Målsättningen är att trygga en fungerande kollektivtrafik både i städerna och på landsbygden. Vi har flera projekt på gång för att uppnå målsättningarna, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Kommunikationsministeriet utnämnde i maj Juhani Paajanen att utreda en sammanslagning av passagerartrafiken. Målsättningen är att finna de förnuftigaste tillvägagångssätten samt att uppnå en skälig servicenivå i synnerhet i glesbygderna. Vid kommunikationsministeriet utreds även en förnyelse av kollektivtrafikens finansiering för att uppmuntra till bättre service.

Kommunikationsministeriet fortsätter det konsekventa verkställandet av kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2009. Målsättningen är att skapa en lätthanterlig och gemensam servicehelhet samt öka passagerarmängden i kollektivtrafiken.

- För att uppnå målsättningarna behövs ett interoperabelt biljett- och informationssystem. Målsättningen är att utveckla ett system som ökar användarvänligheten med utgångspunkt i kundernas behov, säger trafikminister Kyllönen.

De behöriga myndigheterna utvecklar biljett- och informationssystemet i samarbete. Avsikten är att det ska vara möjligt att resa med en biljett i alla kollektivtrafikmedel. En riksomfattande tidtabell- och resplanstjänst är även under utveckling.

Kollektivtrafiklagen förnyades 2009 i enlighet med EU:s trafikavtalsförordning. Den nuvarande linjebaserade trafiken måste omorganiseras som en följd av att trafikeringsavtalen för övergångsperioden enligt kollektivtrafiklagen upphör att gälla mellan 2014 och 2019.


Ytterligare information
specialmedarbetare Sarianne Hartonen, tfn 0295 34 2325