Minister Kyllönen: Anpassningen av svavelregleringen kan inte finansieras ur bastrafikledshållningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2012 14.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Trafikminister Merja Kyllönen anser det vara viktigt att man i budgetförhandlingarna finner en fungerande sortiment åtgärder för anpassningen av sjötrafikens svavelreglering. Lösningarnas totalverkan bör begrundas noga.

Kyllönen ser åtgärder som stöder miljövänlig teknologi som de bästa och hållbaraste anpassningsmedlen. I höstens budgetförhandlingar lade hon också fram ett förslag som stöder fartygens miljöinvesteringar.

Kyllönen är speciellt oroad över kopplingen av en del medel som figurerat i offentligheten till finansieringen av trafikledshållningen.

- En åtgärd som varit aktuell har handlat om att sänka trafikledernas avgifter eller att helt upphäva dem. I diskussionen måste man beakta att det är just med inkomsterna från trafikleden som bastrafikledshållningen och isbrytningen i praktiken finansieras, påpekar trafikminister Merja Kyllönen.

Att finansiera anpassningen ur bastrafikledshållningens anslag är inte heller ur näringslivets synvinkel en hållbar lösning.

- Trafikledshållning baserar sig på kundbehov. Nedskärningar i trafikledshållningens och isbrytningens finansieringsnivå skulle på lång sikt höja transportkostnader och negera fördelarna med sänkta trafikledsavgifter. Trafikledens sämre tillstånd inverkar direkt på transportens säkerhet och smidighet, säger minister Kyllönen bekymrat.

- Fungerande trafikled har större betydelse för samhället än deras anslag i statsbudgeten. Redan nu utsätts bastrafikledshållningen för höjningstryck, konstaterar minister Kyllönen.

Med bastrafikledshållningens anslag finansieras underhållet av statens vägar, banor och farleder. Bastrafikledshållningen säkerställer att transporter och resor fungerar dagligen och håller trafikleden i trafikdugligt skick.

Trafikledsavgift samlas in från fartyg som idkar handelssjöfart i Finlands vattenområde. Inkomsterna från trafikledsavgifterna täcker underhållet av trafikleder och säkerhetsutrustning samt statens kostnader för fartygstrafikservice och isbrytarnas undsättningsverksamhet. De märkbaraste kostnadsposterna är isbrytning och bastrafikledshållning.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Sarianne Hartonen, tfn 0295 34 2325