Minister Kiuru om sjökabelbeslutet: Finland en säker informationshamn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2014 12.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)
Verkkokaapeleita (Kuva: Rodeo)

Regeringen har beviljat finansiering för en ny undervattenskabel för datatrafik från Finland till Tyskland. Minister Krista Kiuru gläder sig över att kabelprojektet, som initierades av kommunikationsministeriet, blir av.

En ny förbindelse lockar investerare till Finland och gör landet till en betydande internationell knutpunkt för molntjänstverksamhet och datacentraler.

- Vår geopolitiska ställning bygger dels på geografi, dels på våra egna beslut. Vi måste själva våga utveckla Finland till en viktig informationshamn där företag och länder tryggt kan lagra kritisk information. Därför föreslog jag riktlinjer om kabeln redan i förra årets rambeslut, och utgående från det har förberedelserna nu slutförts. Genom dylikt agerande förstärker vi bilden av vårt land som ett centrum för datatrafik, konstaterar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru, som var med och väckte tanken om sjökabeln.

De befogenheter som tilldelats ägarstyrningsenheten som ansvarar för projektet och det arbete som den gör förstärker budskapet om att staten har förbundit sig att utveckla en helt ny industrigren i Finland. Då blir också fler privata företag villiga att delta i projektet.