Minister Harakkas anförande vid evenemanget MaaS Summit

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2020 16.25 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 9.11
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka. (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)
Kommunikationsminister Timo Harakka. (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)

En MaaS Summit diskussion på hög nivå ordnas den 29 september. MaaS Summit, där man fokuserar på mobilitet som en tjänst, hålls i år som en del av Europeiska kommissionens virtuella konferens Urban Mobility Days 2020. I år har evenemanget temat "MaaS och utsläppsfri mobilitet för alla".

MaaS Summit, som ordnas för sjätte gången, är en årlig konferens som ordnas gemensamt av Finlands kommunikationsministerium, Europeiska kommissionen och MaaS Alliance. I konferensen deltar framstående experter inom trafik och transport från olika håll i världen. Under MaaS Summit kan man lyssna till kommunikationsminister Timo Harakkas anförande om Mobility as a Service-tjänsternas betydelse med tanke på hållbarhetsmålen. I år utmanades arbetet för att främja hållbar trafik och transport dock av coronapandemin som bland annat har minskat kollektivtrafikresandet avsevärt.

-Vi behöver intelligenta och hållbara mobilitetstjänster för att utsläppssnåla och bekväma sätt att röra sig ska vara tillgängliga för så många som möjligt, även utanför städerna. Mobility as a Service-tjänsterna kommer garanterat att spela en viktig roll i ett framtida hållbart trafiksystem, säger minister Harakka. 

Andra talare vid konferensen är transportkommissionären Adina Vălean och Jacob Bangsgaard som är ordförande för MaaS Alliance. I paneldiskussionerna ska man diskutera tjänsternas tillgänglighet, infrastrukturens betydelse, utnyttjandet av information samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till tjänsterna. Debattörerna representerar både företag inom branschen och aktörer inom den offentliga sektorn.

Finland är föregångare inom konceptet trafik som en tjänst. Trafiken som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS) förenar olika trafik- och transporttjänster till en sammanhängande helhet. Tjänster som kombinerar olika trafikformer bidrar till ett användarorienterat och hållbart trafiksystem.


Ytterligare information:

Saara Reinimäki, ledande sakkunnig, tfn 050 303 3065

Altti Iskola, konsultativ tjänsteman, tfn 050 430 4876


Timo Harakka