Minister Harakka vid det fjärde kollektivtrafikforumet: Det finns många metoder för återhämtning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2021 14.30 | Publicerad på svenska 28.10.2021 kl. 8.16
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila / VNK)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila / VNK)

Kommunikationsministeriet ordnade den 25 oktober 2021 det i ordningen fjärde diskussionsforumet för aktörer inom persontrafiken. Syftet med forumet är att förmedla myndighetsinformation och diskutera bästa praxis hos såväl stora som små tjänsteleverantörer.

Under coronapandemin minskade passagerarmängderna drastiskt inom den offentliga persontrafiken, vilket i betydande grad har påverkat den ekonomiska situationen för aktörerna inom branschen. När samhället öppnas igen och återhämtningen inleds är det viktigt att man också får fart på passagerarmängderna inom den offentliga persontrafiken och att man samtidigt sörjer för säkerheten vid resorna.

- Säkerheten är fortfarande det passagerarna i första hand tänker på. När tilliten är återställd börjar efterfrågan på transporttjänster att öka igen. Återhämtningen kan påskyndas på många sätt, betonade kommunikationsminister Timo Harakka.

Servicenivån lockar passagerarna tillbaka

På forumet höll aktörer inom den offentliga persontrafiken anföranden om återhämtningen och det diskuterades åtgärder för att stärka efterfrågan.

När människor i och med slopade begränsningar återvänder till olika tjänster, och i och med annullerad rekommendation om distansarbete återvänder till kontoret i högre grad, kan man förvänta sig att också antalet passagerare ökar. Det torde dock ta flera år innan antalet passagerare återgår till samma nivå som före pandemin.

Talarna tog också upp förändringar i resetrenderna och diskussion fördes bland annat om det ökade distansarbetets inverkan på efterfrågan och utbudet av tjänster. Vid evenemanget gavs exempel på lyckade biljettkampanjer och aktörerna betonade vikten av gemensamma, positiva budskap med tanke på återhämtningen.

- Jag har med glädje märkt att var och en inom branschen har funderat på hur man kunde göra kundupplevelsen allt mer lockande. Jag tror att passagerarna återvänder till en bättre service. För vår del visar vi vårt stöd genom att nästa vecka inleda en riksomfattande kollektivtrafikkampanj för att välkomna passagerarna att åter resa tryggt till arbetet och uträtta ärenden, sade minister Harakka.

Ytterligare information:

Begäran om intervjuer med minister Timo Harakka, kommunikationsexpert Virpi Komulainen, tfn 050 464 7684, [email protected]