Minister Harakka till telekommunikationsrådet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 11.04 | Publicerad på svenska 2.12.2021 kl. 12.06
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

EU:s råd för telekommunikation hålls i Bryssel den 3 december 2021. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Rådet för telekommunikation har för avsikt att anta rådets allmänna riktlinje om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam cybersäkerhetsnivå. Finland har understött målsättningen med detta så kallade NIS2-direktivförslag (Network and Information Security), som ska stärka både EU:s gemensamma och medlemsstaternas nationella cybersäkerhetsnivå och dataskydd.

I rådet för telekommunikation presenterar ordföranden framstegsrapporter om förslaget till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens och om förslaget till en lagstiftningsram för europeisk digital identitet (eIDAS-förordningen).

I rådet förs en principdiskussion om de digitala rättigheter och principer om vilka det bereds en gemensam deklaration mellan EU-institutionerna. Finland betonar bland annat att man i all digital utveckling måste se till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses och att säkerhetsfrågor och lika möjligheter för alla att delta i digitala förändringar måste beaktas.

Dessutom förs en lunchdiskussion om dataekonomi. Bakgrunden till detta ligger i den europeiska datastrategi som publicerades i februari 2020 och dess mål om en gemensam inre marknad för data.       

Rådet för telekommunikation får lyssna till en framstegsrapport om förslaget till beslut om att inrätta ett program för "en färdväg för det digitala decenniet". Enligt förslaget ska medlemsstaterna utarbeta egna nationella strategiska färdplaner för det digitala decenniet.

- I Finland har vi tillsatt en ministerarbetsgrupp för att styra utvecklingen av den offentliga förvaltningen, digitaliseringen, dataekonomin och informationspolitiken, och detta arbetssätt vill jag också presentera för mina ministerkolleger. Ministergruppen fattade redan vid sitt första möte beslut om att utarbeta Finlands digitala kompass under våren 2022. Vår kompass kan i bästa fall vara vägvisare för andra EU-länders planer, konstaterar minister Harakka.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050 441 8005