Minister Harakka till MaaS Summit och världskongressen om intelligenta transportsystem i Hamburg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 8.00 | Publicerad på svenska 11.10.2021 kl. 9.54
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Timo Harakka deltar i MaaS Summit med temat trafik som service och i världskongressen om intelligenta transportsystem den 11-12 oktober 2021 i Hamburg.

MaaS Summit, som ordnas för sjunde gången, är en diskussionskonferens på hög nivå som ordnas gemensamt av Finlands kommunikationsministerium och MaaS Alliance. I konferensen deltar nästan 80 framstående experter inom trafik och transport från olika håll i världen.

Förutom minister Harakka talar också transportkommissionär Adina Vălean och ordförande för MaaS Alliance Jacob Bangsgaard på konferensen.

- Koldioxidneutralitet är ofta en konkurrensfördel för företagen. Framsyn lämnar utrymme för kreativitet och innovationer, till skillnad från att bara uppfylla externa förpliktelser. Här kommer trafiken som service in i bilden.

- Trafiken som service är en så stark vision att den lyckas förena både hållbarheten hos kollektivtrafik, delad trafik och beställningstrafik och användningen av egen bil. Med tanke på hållbarheten är MaaS (Mobility as a Service) ett övergripande alternativ till det nuvarande starkt på biltrafik fokuserade trafiksystemet, konstaterar minister Harakka.

Under kongressen ITS World Congress träffar minister Harakka bland annat ordföranden för MaaS Alliance Jacob Bangsgaard och delstatens transportsenator Anjes Tjarks.

Dessutom besöker Harakka utställningens gemensamma nordiska avdelning där Finlands, Norges, Danmarks, Sveriges och Estlands ITS-organisationer är representerade. I ministerns program ingår också företagsbesök.

Ytterligare information

Jani Haapsaari, specialsakkunnig, tfn 050 500 1903

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 441 5730