Minister Harakka öppnade Business Finlands 6G-seminarium

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2023 15.15 | Publicerad på svenska 7.2.2023 kl. 12.43
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka. (Bild: Susanna Lehto / Business Finland).
Kommunikationsminister Timo Harakka. (Bild: Susanna Lehto / Business Finland).

Kommunikationsminister Timo Harakka öppnade den 6 februari 2023 evenemanget Elements of 6G Unleashed som ordnades av Business Finland och 6G Finland.

På evenemanget diskuterades den senaste tidens framsteg i fråga om 6G:s forskning och utveckling på nationell och europeisk nivå. Finland är ledande land när det gäller mobilteknologi liksom i utvecklingen av allt effektivare 6G-nät.

I sitt öppningsanförande betonade minister Harakka de demokratiska ländernas samarbete i fråga om utveckling och utnyttjande av teknik.

- Våra grundläggande värderingar, den enskilda människans frihet och de grundläggande fri- och rättigheterna måste garanteras i 6G-regleringen och 6G-standarderna. Också säkerheten och klimatskyddet måste beaktas från första början, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Minister Harakka träffade också EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, som höll seminariets avslutande anförande. Minister Harakka och kommissionär Breton diskuterade bland annat cybersäkerhet, den interkontinentala datakabeln och EU:s konkurrenskraft.

- EU:s cyberberedskap accentueras ytterligare i det nuvarande säkerhetsläget. Samtidigt går den gröna och digitala omställningen hand i hand. Den ena är en förutsättning för den andra. I planerna på en grön produktion lönar det sig att satsa där Europa har konkurrensfördel. 6G är en möjliggörare för klimatindustrin. Kommissionären var också intresserad av den nya arktiska datakommunikationsförbindelse som Finland har planerat, berättar minister Harakka.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Johanna Juselius, specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, [email protected]

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050441 8005, [email protected]