Minister Harakka: Långsiktig finansiering av cybersäkerheten måste tryggas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 12.11 | Publicerad på svenska 12.9.2022 kl. 17.22
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Den 12 september rapporterade Transport- och kommunikationsverket att antalet cyberattacker har ökat globalt i år. Även aktiviteten mot Finland har ökat sedan i våras då det var lugnare.

Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket har bedömt att cybersäkerhetshotnivån har stigit i Finland. Trots den höjda hotnivån fungerar näten normalt.

Kommunikationsminister Timo Harakka betonar beredskapens betydelse i förberedandet inför cyberattacker.

- Finland har långa och välfungerande beredskapstraditioner såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn. Vi följer kontinuerligt verksamhetsmiljön och beredskapen inför olika slags hot övas också regelbundet. I höst föreslår vi ett ännu tätare samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Myndigheterna har redan i våras uppmanat olika aktörer att förbereda sig på ökade risker för cyberpåverkan.

Minister Harakka betonar vikten av långsiktighet också i finansieringen.

- Det görs investeringar i att stärka cybersäkerheten inom den offentliga förvaltningen, och avsikten är att vi med hjälp av en informationssäkerhetssedel ska utveckla de finländska företagens informationssäkerhet. En höjning av hotnivån förutsätter en långsiktig finansiering av cybersäkerheten, konstaterar minister Harakka.

Ytterligare information:

Antti Malste, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 1628