Minister Harakka kräver att vintersjöfarten ska beaktas i EU:s utsläppshandelsförslag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 11.00 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 13.23
Pressmeddelande
Timo Harakka, kommunikationsminister (Foto: LVM)
Timo Harakka, kommunikationsminister (Foto: LVM)

Kommunikationsminister Timo Harakka har sänt ett brev om utsläppshandeln inom sjöfarten till Europeiska kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Minister Harakka betonar att kommissionens förslag om utsläppshandel bör beakta särförhållandena inom vintersjöfarten och att förslaget bör innehålla en uppskattning av hur det påverkar medlemsländernas relativa konkurrenskraft.

Europeiska kommissionen har i sitt förslag som publicerades den 14 juli 2021 föreslagit att utsläppshandeln ska omfatta även sjöfarten. Detta är en del av klimatpaketet Fit for 55. Finland har försökt utöva förhandsinflytande på kommissionens förslag för att det ska minska utsläppen och beakta den relativa konkurrenskraften mellan länderna och särförhållandena inom vintersjöfarten. Just nu verkar det som om kommissionen kommer att bortse från Finlands synpunkter.

- Det är mycket viktigt att särförhållandena inom vintersjöfarten beaktas i utsläppshandeln både i fråga om transportsäkerheten och om tryggandet av den relativa konkurrenskraften. Vi kräver särskild uppmärksamhet eftersom vårt läge, avstånden och klimatförhållandena är verkliga omständigheter som ingen reglering ändrar på, säger kommunikationsminister Harakka.

- Om särförhållandena inom vintersjöfarten inte beaktas i utsläppshandeln inom sjöfarten innebär det stora tilläggskostnader för Finland. Dessutom försämras exportbranschernas konkurrenskraft, säger minister Harakka.

Om vintersjöfart och isförstärkta fartyg inte beaktas avviker EU från internationella bestämmelser. Säkerhetsperspektivet i vintertrafiken och likvärdiga verksamhetsförutsättningar i relation till den övriga sjöfarten har beaktats bland annat i internationella sjöfartsorganisationen IMO:s bestämmelser om energieffektivitet.

Sjöfarten är livsviktig för Finland. Cirka 85 procent av handeln med utlandet och 95 procent av varuhandeln med EU-länderna går via sjöfarten.

Isförstärka fartyg förenar en miljösäker och logistiskt effektiv sjöfart

I EU:s utsläppshandel ska aktörerna årligen skaffa och återlämna utsläppsrätter som motsvarar deras utsläpp. Utsläppsrätterna kan också köpas och säljas. Genom att gradvis sänka det totala antalet utsläppsrätter som ska emitteras styrs aktörerna till att minska sina utsläpp.

Det som oroar Finland i kommissionens förslag om utsläppshandel inom sjöfarten är att förslaget styr rederierna till att använda energieffektivare fartyg som har mindre utsläpp men som också är svagare. De är utsatta vid stränga isförhållanden och behöver mera hjälp av isbrytare. På transportsystemnivå blir utsläppen inte nödvändigtvis mindre. Sannolikheten för olje- och kemikalieläckor blir däremot större på vintern.

70-80 procent av de fartyg som lägger till i finländska hamnar hör till de bästa isklasserna. Tunga isförstärkta fartyg förbrukar oundvikligen mer bränsle än andra fartyg och genererar därmed också mer utsläpp även vid transport i öppna vatten. Fartygen behöver också större effekt vid transport under isförhållanden.

Vad händer härnäst?

EU:s mål att minska utsläppen har skärpts från 40 procent till 55 procent från 1990 års nivå fram till 2030. Målet ska uppnås genom klimatpaketet Fit for 55 som kommissionen planerar att offentliggöra den 14 juli 2021. Paketet kommer att innehålla ett förslag om utsläppshandel inom sjöfarten och flera andra förslag som rör transporterna. Enligt nuvarande uppskattning kan utsläppshandeln inledas tidigast 2025-2026.

Mer information:

Timo Harakka, kommunikationsminister, för förfrågningar om intervjuer: Marjo Jäppinen, kommunikationsdirektör, tfn 040 080 4730

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(a)lvm.fi, Twitter @eerohokkanen