Minister Berner till TEN-T-möte i Slovenien

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2018 12.02 | Publicerad på svenska 25.4.2018 kl. 12.04
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner deltar i Europeiska unionens TEN-T-dagar den 26-27 april 2018 i Ljubljana i Slovenien. Berner talar vid ett plenarmöte med temat innovativ finansiering av transportinfrastruktur och träffar nya ministerkolleger från flera EU-medlemsstater.

Vid mötena diskuteras bland annat Finlands och Sveriges förslag om att förlänga TEN-T-transportnätet till att omfatta den så kallade Bottniska korridoren, en järnvägsförbindelse från Helsingfors till Torneå i Finland och från Stockholm till Haparanda i Sverige.

TEN-T-dagarna är ett årligt evenemang ordnat av EU-kommissionen. Målet är att väcka diskussion om hur hållbar och trygg rörlighet kan främjas med hjälp av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och investeringar i det.

Mer information:

Risto Murto, enhetsdirektör, tfn 040 505 3320