Minister Berner till Kanada och USA

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2016 8.54 | Publicerad på svenska 26.9.2016 kl. 8.56
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner besöker Kanada och USA den 26-30 september.

Minister Berner leder Finlands delegation vid Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s generalförsamling i Montreal i Kanada. Den viktigaste punkten på dagordningen är att ta fram ett beslut om ett globalt system som med marknadsmekanismer ska påverka luftfartens koldioxidutsläpp (Global Market-Based Measure, GMBM).

- För Finland och Europa är det mycket viktigt att GMBM-förslaget grundar sig på en ruttbaserad modell, eftersom den behandlar operatörerna jämlikt utan att äventyra den globala konkurrensen, konstaterar Berner.

På mötet i Montreal har man också för avsikt att behandla frågor som gäller flygsäkerhet, en liberalisering av luftfartsmarknaden, luftrumsplanering, obemannade luftfarkoster, passagerarnas rättigheter och smidiga trafikflöden.

Under mötet i Montreal träffar Berner bland andra ICAO:s generalsekreterare Fang Liu, ordföranden för ICAO:s råd Olumuyiwa Benard Aliu samt Nederländernas statssekreterare Sharon Dijksma.

Under sin fortsatta resa i Detroit, USA, deltar Berner i World Mobility Leadership Forum där hon presenterar den finländska transportbalken, konceptet trafik som service samt hur data utnyttjas i de nyaste transportlösningarna inom stadstrafiken.

I Washington deltar ministern i en rundabordsdiskussion om sakernas internet samt träffar kongressledamöter och företrädare för förvaltningen i USA.

Anne Berner