Minister Berner till Indien

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2017 9.24 | Publicerad på svenska 10.11.2017 kl. 9.26
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner besöker Indien den 12-17 november. Resan går till Delhi, Nagpur och Bangalore.

Under resan talar minister Berner på ett internationellt transportministermöte i samband med Internationella vägföreningen IRF:s världskonferens i Delhi och håller ett anförande på öppningen av Bangalore Technology Summit. På programmet står även ett flertal ministermöten.

Minister Berner träffar bland annat transport- och sjöfartsminister Nitin Gadkari och andra ministrar i den indiska regeringen och i delstaten Karnatakas regering. Under IRF-konferensen kommer minister Berner också att träffa många andra ministrar, tjänstemän och företrädare för företag.

- Indien är just nu ett mycket intressant land eftersom infrastrukturutvecklingen inom olika transportsätt är mycket snabb. Kapaciteten i kommunikationsnäten växer i rask takt, och dessutom investerar Indien i 5G-teknik, sakernas internet och forskning och utveckling inom telebranschen. Detta skapar utmärkta förutsättningar för intelligenta transporter, konstaterar minister Berner.

De finska och indiska ministrarna kommer att diskutera bland annat lagstiftningen om automatiseringen av olika transportsätt, minskningen av utsläpp från trafiken och transporterna, kraven på 5G-näten, informationssäkerheten, järnvägsmarknaden och konceptet mobilitet som en tjänst.

Enligt Berner är ett central mål med resan att diskutera regeringarnas roll i utvecklingen av intelligenta transporter. Till exempel automatiseringen av trafiken och transporterna kräver internationella avtal.

- Våra regeringar måste säkerställa att den nationella och internationella lagstiftningen möjliggör testning av nya tekniker och stöder automatiseringen inom alla transportslag. Ett bra exempel på detta är sjöfarten där automatiseringen kräver en globalt enhetlig lagstiftning. För att detta initiativ ska gå framåt behövs en bred internationell diskussion, säger Berner.

Under resan förnyas det gällande samarbetsprotokollet (Memorandum of Cooperation) om trafik och transporter mellan Finland och Indien. Protokollet utvidgas till att förutom vägtrafiken även omfatta andra transportsätt, automatisering, trafik- och transportdata samt en minskning av utsläppen från trafiken.

Mer information om resans program:

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, +358 50 444 0922