Minister Berner till EU-rådet för telekommunikation i Luxemburg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2017 15.07 | Publicerad på svenska 23.10.2017 kl. 15.10
Pressmeddelande

Europeiska unionens ministrar med ansvar för telekommunikation sammanträder i Luxemburg den 24 oktober. Vid mötet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner.

Vid mötet kommer man att föra en riktlinjedebatt om strategin för den digitala inre marknaden och om cybersäkerheten. Diskussionerna är en fortsättning på toppmötet för digitala frågor i Tallinn och i Europeiska rådet i oktober. Under ministrarnas inofficiella lunch diskuteras dessutom främjandet av 5G och det så kallade telepaketet, dvs. reformen av regleringen av elektronisk kommunikation.

Finland stöder strategins mål om att dra den största nyttan av digitaliseringen och att i EU skapa de bästa villkoren för dataekonomins utveckling.

- Med tanke på utvecklingen av dataekonomin i EU utgörs den centrala principen av fri rörlighet för data, men utöver det är det viktigt att skapa en klar verksamhetsmiljö för tillgången till och användningen av data med tanke på innovativa produkter och tjänster, påpekar Berner.

När det gäller utvecklingen av cybersäkerheten har kommissionen tidigare i höst lämnat ett meddelande om saken samt bl.a. ett förslag till förordning om certifiering av informationssäkerheten på EU-nivå. Avsikten är att rådet utifrån den diskussion som ministrarna fört nu ska anta slutsatser om kommissionens meddelande.

Enligt minister Berner är det också viktigt att skapa förutsättningar för att de digitala tjänster som används i Europa och som Europa tillhandahåller globalt inbegriper informationssäkerheten som en integrerad och central del av tjänsten.

- Samtidigt måste det dock säkerställas att vi inte spärrar och hindrar användningen av digitala tjänster och plattformar för affärsverksamheten i Europa. Cybersäkerheten kan realiseras bara om vi finner ett globalt och integrerat arbetssätt dels för hur vi ska öka förtroendet för digitala verksamhetssätt, dels för hur vi ska agera för att motverka att olika aktörer kränker informationssäkerheten i andra länder, säger Berner.

Dessutom anser minister Berner att det är viktigt att den digitala inre marknaden inte bara skapas med tanke på EU, utan också med tanke på globala lösningar.

- Den digitala ekonomins förutsättningar måste underbyggas på ett ambitiöst sätt. Det räcker inte att den gränsöverskridande digitala marknaden fungerar inom EU. Regleringen ska inte utesluta tjänster utanför EU, och på motsvarande sätt ska europeiska företag kunna utvidga sin verksamhet utanför EU, konstaterar Berner.

Ytterligare information

Timo Kievari, enhetsdirektör, +358 400 593 706