Minister Berner: Prestationskraven för körkortet ses över på nytt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2016 12.00
Pressmeddelande

Prestationskraven för körkortet ska uppdateras. Avsikten är att förenkla bestämmelserna och möjliggöra nya utbildningsmetoder. Ett ytterligare syfte är att sänka kostnaderna för körkort. De planerade lagstiftningsändringarna stöder regeringens mål att avveckla normer.

- Den strikta regleringen av körkortsutbildningen i Finland har blivit ett hinder för att ta i bruk nya undervisnings- och inlärningsmetoder. En lagreform öppnar möjligheter för individuella studier, användning av tillgänglig information och utnyttjande av digitalisering, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Arbetsgruppen för utveckling av utbildningen för förar- och yrkeskompetens, som tillsatts av ministeriet, föreslog 2014 åtgärder för att sänka priset på körkort och uppdatera undervisningsmetoderna. När det gäller lägre körkortskategorier föreslog arbetsgruppen bl.a. ändringar i obligatorisk undervisning och avläggande av körkort för bil i många faser. I lagprojektet fortsätter man att se över reformbehoven.

- Att skaffa sig ett B-körkort kostar i genomsnitt ca 2 000 euro i Finland. Genom reformen vill man ge flera alternativ att avlägga körkort. Teori- och körprovet ska i varje fall avläggas också i fortsättningen, men i stället för den obligatoriska undervisningen i klassrummet försöker man göra undervisnings- och inlärningsmetoderna smidigare, säger Berner.

Genom gällande lagstiftning är det knappast möjligt att utnyttja t.ex. de möjligheter som digitaliseringen medför.

Lagstiftningsprojektet inleds i augusti och avsikten är att riksdagsbehandlingen av regeringens proposition inleds hösten 2017. Projektet bereds i öppen växelverkan med intressentgrupperna.

Ytterligare information

Minna Kivimäki, avdelningschef, tfn 040 754 9871

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 34 2613