Minister Berner och trafikområdets främsta experter träffas i Helsingfors

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2015 9.57 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner har tillsammans med arbets- och näringsministeriet och Helsingfors stad bjudit in en expertgrupp till Helsingfors för att diskutera framtidsbilder för trafikens utformning.

I mötet deltar sammanlagt 30 experter som kommer från olika delar av världen och representerar såväl näringslivet och forskningsinstitut som den offentliga sektorn. Mötet ordnas den 10 november i samband med uppstartsföretagsevenemanget Slush.

Med experterna tänker Berner diskutera hur man så fort som möjligt kunde bidra till tänkesättet att trafiken är en tjänst. Trafiken som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS) är ett finskt koncept som uppmärksammats brett världen över.

MaaS innebär att trafiken genom teknologi, kunskap och innovationer blir en kundorienterad tjänst som suddar ut gränserna mellan olika trafikformer och gör färdkedjorna smidigare. Samtidigt skapas det exportmöjligheter för våra företag.

MaaS hör till regeringens spetsprojekt som gäller att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Vidare ska mötesdeltagarna diskutera reglering som hjälper att tillämpa MaaS-principerna i praktiken. Synpunkterna används i Finlands projekt Liikennekaari som ska bilda en klar helhet av regleringen av trafikmarknaden.

Ytterligare information:
Krista Huhtala-Jenks, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 721 6336