Minister Berner: Nödvändigt med samarbete inom mediebranschen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2016 10.07 | Publicerad på svenska 22.6.2016 kl. 10.10
Pressmeddelande

- Det gläder mig att den arbetsgrupp som har diskuterat framtiden för Yle nådde ett enhälligt slutresultat. Jag framför mitt tack till ordförande Satonen för hans värdefulla insats för att hitta en kompromiss, sade kommunikationsminister Anne Berner när hon den 22 juni träffade medlemmarna i den arbetsgrupp som ventilerat Yles framtid.

Den parlamentariska arbetsgruppen utvärderade under ledning av sin ordförande Arto Satonen Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet, alltså public service, och finansieringen av bolaget. Arbetsgruppen offentliggjorde sitt förslag den 16 juni.

- Arbetsgruppen har bedömt Rundradions ställning i mediefältet från många olika håll. I sitt arbete har arbetsgruppen hört ett stort antal experter, gjort en djupdykning i mediefältet och särskilt utforskat tidningspressens situation i landskapen, säger Berner.

- Gruppens förslag påverkar inte bara Yle, utan formar framtiden för hela mediebranschen. Jag är nöjd över att arbetsgruppen lyfte fram behovet av ett ökat samarbete mellan olika medier. Det är viktigt att de kommersiella medieföretagens önskemål för samarbetet nu beaktas på allvar i Yles verksamhet, konstaterar Berner.

- Mediebranschen befinner sig i en brytning och digitaliseringen innebär en stor omvälvning för hela branschen. Nu behöver vi innovationer och dialog för att klara oss i den föränderliga medievärlden och i den allt tuffare internationella konkurrensen, säger Berner.

Arbetsgruppens promemoria publicerades på kommunikationsministeriets webbplats den 22 juni.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2391