Minister Berner: Bestämmelser om interoperabla transporttjänster tas in i transportbalken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2016 12.52 | Publicerad på svenska 19.12.2016 kl. 12.57
Nyhet

Den andra fasen i lagprojektet för reglering av transportmarknaden, transportbalken, har inletts. Utöver landsvägstrafiken ska också sjöfart, luftfart och spårtrafik omfattas av regleringen.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det meningen att interoperabiliteten mellan olika trafikslag ska främjas och det ska på så sätt bli lättare att bilda resekedjor och tillhandahålla kunderna sådana.

- Det är absolut nödvändigt att de olika delarna i trafiksystemet bildar en obruten helhet för att kunderna ska betrakta dem som en och samma tjänst. Nu ska också lagstiftningen om marknaderna för sjöfart, luftfart och spårtrafik och transporttjänsterna på dessa marknader sammanföras så att de bildar en konsekvent helhet tillsammans med den lagstiftning som ingår i den inledande fasen av transportbalkslagstiftningen, konstaterar minister Berner.

Den första fasen av transportbalken behandlas som bäst i riksdagen. Berner understryker att också beredningen av den andra fasen är allmänt tillgänglig och sker i interaktion mellan parterna.

Den andra fasen har inletts genom möten med de olika trafikslagens intressenter, och de fortsätter denna vecka. Dessa webbsändningar är direktsända och spelas dessutom in och sparas på ministeriets webbplats. Ministeriet har också berett en bedömningspromemoria om de frågor som kommer att granskas.