Minister Berner: Avreglering förbättrar sysselsättning och konkurrenskraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.37 | Publicerad på svenska 28.4.2017 kl. 11.50
Nyhet
Minister Berner (Bild: VNK/Piippo)
Minister Berner (Bild: VNK/Piippo)

Regeringens spetsprojekt för smidigare reglering går framåt systematiskt. Medborgarnas vardag och företagsverksamheten har blivit avsevärt lättare när man avvecklat onödig reglering och lättat på den administrativa bördan. Genom den smidigare regleringen har man förbättrat tillträdet till marknaden och främjat digitalisering.

Avregleringsprojektet leds av kommunikationsminister Anne Berner. Projektet har enligt minister Berner mycket ambitiösa mål, och resultaten berättar om ett gott arbete.

- I projektet har det gjorts väldigt mycket arbete inom alla förvaltningsområden. Lagen om transportservice har just antagits av riksdagen och den reformerade markanvändnings- och bygglagen ska träda i kraft i början av maj. Denna vecka överlämnade regeringen en proposition om reformen av yrkesutbildningen och i går sände regeringen till riksdagen en proposition om lagstiftning som förenklar processen för miljöklagomål, konstaterar Berner.

Mot slutet av regeringsperioden kommer åtgärderna i synnerhet att riktas till bostadsmarknaden, byggandet och infrastrukturen, stärkandet av konkurrenskraften och sysselsättningen, livsmedelsindustrin och livsmedelsförsörjningen samt förvaltningen.