Miljöstöd för fartyg lediga att sökas i en tredje omgång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2014 10.17 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet förklarar investeringsstöd på 10 miljoner euro för att förbättra miljöskyddet på havsgående fartyg lediga att sökas. I statsbudgeten har 30 miljoner euro reserverats för detta ändamål. Av anslaget har totalt 20 miljoner euro delats ut i de två första ansökningsomgångarna.

Stödet beviljas för anordningar som är avsedda för att minska svavelutsläppen, det vill säga svavelskrubbrar och ändringar i existerande bränsleanordningar. Investeringarna ska göras före utgången av år 2014.

Ansökningar med bilagor ska lämnas till Kommunikationsministeriet senast måndagen den 2 juni 2014.

Den nu öppnade tredje omgången för att ansöka om miljöstöd för fartyg är den sista som ministeriet ordnar år 2014.

Ytterligare information

Tero Jokilehto, specialsakkunnig, chef för enheten för transportmarknaden, tfn 0295 34 2568
Tanja Müller, överinspektör, tfn 0295 34 2071