Maximivikterna för lastbilar höjs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2017 13.28 | Publicerad på svenska 26.1.2017 kl. 13.38
Pressmeddelande

Transportkostnaderna sänks genom att man höjer maximivikterna för lastbilar. Ändringen bidrar till att förbättra näringslivets konkurrenskraft i enlighet med regeringsprogrammet.

Statsrådet utfärdade den 26 januari en förordning om detta. Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2017.

För treaxlade lastbilar höjs den högsta tillåtna vikten (även kallad massan) permanent till 28 ton oavsett fordonets registreringsår.

Enligt gällande bestämmelser är den högsta tillåtna vikten 26 ton för treaxlade lastbilar som registrerats efter den 1 november 2013. Den största tillåtna vikten för äldre bilar är 28 ton fram till våren 2018 då övergångsperioden på fem år upphör. Förordningsändringen medför att största delen av dessa bilar också efter övergångsperioden får ha en maximal massa på 28 ton. Dessutom är det möjligt att ändringsbesiktiga en stor del av de treaxlade lastbilar som tagits i bruk efter oktober 2013 så att den största massan blir 28 ton.

Samtidigt höjs de största tillåtna vikterna även för vissa påhängsvagnskombinationer. För påhängsvagnskombinationer med minst sex axlar höjs den största tillåtna massan från nuvarande 48 ton till 52 ton. Ändringen förbättrar konkurrensläget för påhängsvagnskombinationer, vilka med tanke på trafiksäkerheten är ett bättre alternativ än fordonskombinationer med släpvagn. Denna ändring förbättrar konkurrenskraften för de kombinationer som registrerats i Finland, i synnerhet när det gäller trafiken till Sverige.

Dessutom görs mindre preciseringar i de bestämmelser om fordons vikter och mått som möjliggör LNG-transporter och ett effektivare utnyttjande av timmerbilar med öppna flak.

Ändringen av förordningen förenhetligar och förenklar bestämmelserna om maximimassa och minskar behovet av att använda gamla bilar längre än den normala livslängden. Tack vare ändringarna blir det möjligt att bättre än hittills välja de fordon som lämpar sig bäst för ett visst transportuppdrag, förutsatt att valet av fordon inte orsakar onödiga kostander för väghållningen eller negativa effekter på miljön och trafiksäkerheten.

Ytterligare information:

Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 34 2503

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2277