Lindrandet av författningarna om besiktning fortsätter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 13.47 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 13.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet fortsätter reformen av besiktningslagstiftningen. Författningsutkasten från den första fasen av lagreformen är på remiss till den 13 januari och beredningen av den andra fasen har inletts.

- Målet med totalreformen är att lindra bestämmelserna om besiktning, vilket har fått ett positivt mottagande. Besiktningsreformen är ett gott exempel på regeringens arbete för att avveckla normer i syfte att på ett konkret sätt underlätta medborgarnas vardag och göra företagens verksamhet smidigare, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

I reformens första fas föreslogs det att besiktningsintervallen för den periodiska besiktningen av lätta fordon, såsom person- och paketbilar, ska ändras så att den första besiktningen infaller senast fyra år efter det att bilen tagits i bruk och de följande besiktningarna med två års mellanrum tills bilen har varit i bruk i tio år. Bilar som är äldre än tio år föreslås bli besiktigade med ett års mellanrum.

I den andra fasen av besiktningsreformen utvärderas besiktningsskyldigheten i fråga om sådana fordonskategorier för vilka besiktningsdirektivet inte förpliktigar till periodisk besiktning. Sådana fordon är bromsförsedda lätta släpvagnar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt museibilar.

Också fördelningen av tillstånd när det gäller att ordna besiktningsverksamhet och dess ändamålsenlighet kommer att utvärderas.