Lindén: Utvidgningen av hushållsavdraget främjar informationssamhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2008 15.43 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Referat av kommunikationsminister Suvi Lindéns talvid Elonmerkki-evenemanget 28.8.2008


Kommunikationsminister Suvi Lindén är nöjd med det beslut som fattades under budgetmanglingen om att utvidga hushållsavdraget till att omfatta informations- och kommunikationsteknik.

Lindén, som talade vid kommunikationsbranschens Elonmerkki-evenemang den 28 augusti, anser beslutet vara nödvändigt för informationssamhällets utveckling, så att alla medborgare får så goda färdigheter som möjligt att använda ict-tjänster.

- Jag har föreslagit att hushållsavdraget utvidgas till att omfatta tjänster kring hemmens informations- och kommunikationsteknik. Jag är mycket nöjd över regeringens beslut att gå vidare enligt mitt förslag, konstaterade Lindén.

- I och med reformen kommer arbete som berättigar till avdrag att vara till exempel installation och underhåll av digitalutrustning, antenn eller dator och dess kringutrustning. Dessutom kan man dra nytta av hushållsavdraget då man tar i bruk datakommunikationsförbindelser samt då man installerar dataskyddstjänster, inköpta program och uppdateringar.

Regeringen höjer hushållsavdraget till 3000 euro per år. Medborgarna kan enligt sina behov bruka det fulla avdraget för tjänster inom informations- och kommunikationsteknik.

- Dessutom erbjuder reformen en länge efterlängtad möjlighet till ett nytt slags företagarverksamhet baserad på utbud av tjänster inom datateknik, på samma sätt som det uppstått företag som erbjuder städ- och reparationstjänster, påpekade Lindén.

I sitt tal tog kommunikationsminister Lindén också ställning till företagens beredskap att bedriva handel över nätet.

- De finska företagen saknar fortfarande information om hur, med vilken teknisk utgångspunkt, till vilket pris och med vilka resurser man kan bedriva handel över nätet. Jag anser det vara absolut nödvändigt att kunnande i elektronisk affärsverksamhet ökas i alla branscher, i företag av alla storlekar och på alla utbildningsstadier. Finland har inte råd att lämna möjligheterna inom näthandeln outnyttjade.

Lindén betonade också den offentliga förvaltningens roll. Under regeringsperioden satsar man kraftigt på att utveckla de offentliga elektroniska kundtjänsterna samt på att öka kännedomen om de elektroniska tjänsterna, påminde hon.