Lindén tilldelas internationell utmärkelse

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2011 10.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

The Intelligent Community Forum (ICF) utnämnde den 4 april kommunikationsminister Suvi Lindén till Intelligent Community Visionary of the Year for 2011. Minister Lindén får erkännandet för sitt arbete med att göra bredband till en grundläggande rättighet för alla samt för sin aktiva roll i FN:s bredbandskommission.

Minister Lindén tar emot utmärkelsen i New York den 3 juni 2011.

"Vi är det första landet i världen som i lagstiftning har definierat bredbandsanslutningar som en grundläggande medborgerlig rättighet, precis som telefon- och posttjänster", säger kommunikationsminister Suvi Lindén.

På minister Lindéns initiativ fattade statsrådet år 2008 ett principbeslut om att göra bredbandsanslutningar med hastigheten 1Mbit/s tillgängliga för alla medborgare före slutet av år 2010. Detta fastslogs som en grundläggande rättighet enligt lag. Målet för den andra fasen är att före slutet av år 2015 förse nästan alla stadigvarande bostäder samt de permanenta verksamhetsställena för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen med mycket snabba bredbandsanslutningar.

"Utöver snabba anslutningar är det viktigt med tillgång till användarvänliga tjänster och information. De utgör grunden för verklig utveckling av informationssamhället. Den offentliga sektorn kunde fungera som banbrytare, till exempel genom att göra sina dataarkiv tillgängliga för medborgare och privatföretag", tillägger minister Lindén.

The Intelligent Community Forum

The Intelligent Community Forum är en New York-baserad stiftelse och tankesmedja som forskar i den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen på 2000-talet. Såväl industriländer som utvecklingsländer står inför utmaningen att skapa välstånd, stabilitet och kulturell mening i en värld där arbetsplatser, investeringar och utveckling i allt högre grad är beroende av bredbandskommunikation och annan anslutningsteknologi.

ICF utser varje år en mottagare av titeln Intelligent Community Visionary of the Year. Utmärkelsen utdelades första gången år 2005. Den har tidigare tilldelats bland annat Wikias grundare Angela Beesley och Jimmy Wales.

Utmärkelsen tilldelas en person eller organisation som har antagit rollen som banbrytare för utvecklingen av bredbandsteknologi och dess tillämpningar. Vinnaren bör ha fått erkännande för sin förmåga att fördjupa samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn samt erkänsla för sin expertis av andra sakkunniga inom området.

Mer information

Ministerns specialmedarbetare Anna Anttinen tfn 09 160 28324
Överdirektör Juhapekka Ristola tfn 0400 788 530