Lindén: Intelligent teknik ger möjligheter till energibesparing

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2009 12.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Informations- och kommunikationstekniken borde enligt kommunikationsminister Suvi Lindén effektivare än i dag användas för att spara energi och för att minska utsläppen av växthusgaser. Det viktiga är att förbättra energieffektiviteten i alla slag av verksamhet. Tekniken för det finns redan till en del.

Lindén talade om ämnet den 1 april vid FiCom rf:s seminarium ICT och miljön.

- Olika branscher borde i samarbete granska möjligheterna till en effektivare energianvändning i till exempel byggnader, energinät och trafiken med hjälp av intelligent teknik. Det förutsätter att man samarbetar fördomsfritt över branschgränserna, sade Lindén.

Å andra sidan bör också ICT-branschen vara redo att ta emot utmaningen. Informationsnäten bör hålla hög kvalitet och svara mot datakommunikationens mångdubbelt växande behov.

ICT-branschen står globalt för omkring två procent av alla koldioxidutsläpp. Andelen väntas upp till fördubblas under de närmaste åren. Aktörerna i branschen borde undersöka möjligheterna att minska sina egna klimatavtryck.

- Även om man inom ICT-sektorn har insett att den egna verksamheten förorsakar klimatavtryck, så är det ändamålsenligare att granska hur man kan inverka på den utsläppsbörda på 98 procent av koldioxidutsläppen som förorsakas av de andra branscherna, sade Lindén.

- Enligt vissa beräkningar kan informations- och kommunikationstekniken minska den totala energiförbrukningen i Europa med upp till 15 procent till år 2020, påminde Lindén, och tillade att man utan ICT-tekniken inte ens kan nå de mål EU uppsatt för utsläpp och energieffektivitet.

- Det kommer alltid att finnas ett behov av tjänster som inte kan flyttas över till nätet. Många produkter eller tjänster kan emellertid arrangeras på ett annat sätt, om man bara vågar göra sig fri från de förhärskande vanorna och tänka på det hela från en annan synvinkel, påpekade Lindén.

Som exempel på vad som genomförs inom de närmaste åren nämnde Lindén elektronisk fakturering. Målet är att största delen av de finländska fakturorna flyttas över till nätet år 2010. Också mötesresandet kan minskas betydligt med hjälp av videokonferenser.