Lagen om stöd för byggande av bredband träder i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.06 | Publicerad på svenska 30.12.2020 kl. 15.13
Pressmeddelande
Fiberoptisk kabel (Bild: Shutterstock)
Fiberoptisk kabel (Bild: Shutterstock)

Republikens president stadfäste lagen om stöd för byggande av bredband den 30 december 2020. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021.

För stödet för bredband har det i statsbudgeten reserverats fem miljoner euro år 2021. Stödprogrammet ska gälla områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025. Målet är att 10 000 nya hushåll ska få tillgång till snabba bredbandsförbindelser.

De som bygger bredbandsförbindelser kan ansöka om stöd för byggande av anslutningar till permanenta bostäder och fritidsbostäder samt till driftsställen för företag och den offentliga förvaltningen. Bestämmelser om minimihastigheten för stödberättigande bredbandsförbindelser och om kommunens betalningsandel i bredbandsprojekt ska utfärdas genom förordning av statsrådet. Stödprogrammet är en fortsättning på programmet Snabbt bredband, som det har beviljats stöd ur åren 2010-2019.

Vad händer härnäst?

Transport- och kommunikationsverket ska göra en marknadsanalys av de projektområden som landskapsförbunden föreslår och kartlägga de snabba bredbandsförbindelser som finns i områdena och byggnadsplanerna för dessa. Därefter ordnar landskapsförbundet en konkurrensutsättning på basis av vilken projektområdets aktör väljs. Den nätbyggaraktör som valts vid konkurrensutsättningen kan ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket.

Avsikten är att statsrådet ska utfärda en förordning om minimihastigheten för bredbandsförbindelser och om kommunens betalningsandel i bredbandsprojektet i början av 2021.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, Twitter @mmaija