Körkortsreformen till riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.48
Nyhet
Nuori mies ajaa autoa (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Nuori mies ajaa autoa (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen. Syftet med propositionen är att förtydliga och lätta upp regleringen av körkortsutbildningen samt att främja användningen av nya alternativa undervisnings- och inlärningsmetoder. De ändringar som föreslås gäller andra körkort än körkort för lastbil och buss.

- Med ändringarna beaktas eleven bättre än i dagens läge: vad hen kan, vilket utbildningsalternativ som passar eleven och hur mycket undervisning hen behöver. Det kommer att finnas flera alternativ när det gäller att förvärva körkortsutbildning, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

I reformen uppmärksammas särskilt säkerheten i trafiken.

- För att upprätthålla trafiksäkerheten ökas svårighetsgraden både i teori- och körprovet, och för den som avlägger körkort för personbil föreslås en obligatorisk åtta timmar lång utbildning i att upptäcka riskfaktorer, säger Berner.