Kommunikationsministeriet på Suomiareena: Aktuella frågor och framtiden – omvälvande debatt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2016 9.37 | Publicerad på svenska 8.7.2016 kl. 9.41
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet bjuder på två aktuella och intresseväckande diskussioner under Suomiareena i Björneborg. Diskussionerna hålls på Purje-scenen. På torsdagen behandlas automatisering och huruvida den orsakar arbetslöshet eller sysselsättning. På fredagen blir det livlig diskussion om omvälvningarna inom trafik- och transportsektorn.

Torsdagens debatt handlar om hur automatisering och robotisering förändrar arbetet och arbetskulturen i Finland. Under debatten lyfter man fram automatiseringens konskevenser ur statens, städernas, företagarnas och arbetstagarnas perspektiv.

I debatten, som ordnas av kommunikationsministeriet och Ulvsby stad, framför kommunikationsminister Anne Berner, Ulvsbys stadsdirektör Jukka Moilanen, direktören för Cimcorp Oy:s affärsverksamhetsenhet Tero Peltomäki och ordföranden för Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Heidi Nieminen sina synpunkter. Debatten följs och kommenteras av Robotics Finlands verksamhetsledare Cristina Andersson.

Under fredagen förs det diskussioner om aktuella frågor inom den finländska trafik- och transportsektorn. Tjänster som traditionellt har ordnats med offentliga medel börjar i allt högre grad ordnas på marknadsvillkor - och debatten går tidvis het. Man dryftar också olika framtida alternativ för trafiknätet. Vad är det fråga om?

Under debatten behandlas också reformen av transportmarknadslagstiftningen, dvs. transportbalken. Regeringens proposition med förslag till transportbalk överlämnas till riksdagen senast i början av höstperioden så att riksdagen kan börja behandla propositionen inom utsatt tidtabell.

I diskussionen deltar kommunikationsminister Anne Berner, riksdagsledamöterna Ari Jalonen och Antero Vartia, den tidigare trafikministern och Europaparlamentarikern Merja Kyllönen samt grundaren av Onnibus och Tuup Oy:s verkställande direktör Pekka Möttö.

De debatter som kommunikationsministeriet ordnar under Suomiareena hålls på Purje-scenen i Rådhusparken i Björneborg torsdagen den 14 juli kl. 15.15-16.30 och fredagen den 15 juli kl. 10-11.15. Båda debatterna leds av redaktören Tuomas Enbuske.

Utöver ministeriets egna debatter deltar kommunikationsminister Anne Berner också i MTV:s Huomenta Suomi-sändning tisdagen den 12 juli kl. 8.00 och är dessutom gäst i MTV:s SuomiAreena Special torsdagen den 14 juli kl. 20.45.

Ministeriets båda Suomiareena-debatter kan ses på MTV Katsomo. Diskussionen om trafik- och transportsektorn sänds också på SuomiAreenaTV. Evenemangen kan också följas via ministeriets uppdateringar på Facebook och Twitter. Vi twittrar med hashtaggarna #Automaatio, #Liikennevallankumous och #suomiareena.

Mer information:

Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 535 15 47, [email protected], @TainaPieski

Marjo Jäppinen, kommunikationschef, tfn 0400 804 730, [email protected]