Kommunikationsministeriet flyttar tillbaka till Södra esplanaden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2011 14.43 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Renoveringen av kommunikationsministeriets lokaler på Södra esplanaden 16 är klar. Efter flytten tillbaka finns alla ministeriets funktioner på Södra esplanaden, i två olika fastigheter, på Södra esplanaden 16 och 18. Ministeriets postadress och telefonnummer ändras inte.

Arbetet med renoveringen av lokalerna på Södra esplanaden 16 inleddes i oktober 2009. Byggnaden har moderniserats för kontorsbruk så att dess ursprungliga stil och prakt kommer fram. Utgångspunkten för renoveringen var att byggnadens historiska karaktär och ursprungliga material skulle bevaras.

Arkitekten Lars Sonck ritade ursprungligen jugendbyggnaden för Hypoteksföreningen. Byggnaden stod färdig 1909 och var ett av Soncks huvudverk. Byggnaden har varit i statens ägo sedan 1939 och har sedan dess inrymt Folkpensionsanstalten, Skolstyrelsen och numera kommunikationsministeriet. Byggnaden har genomgått flera om- och utbyggnader. År 1980 togs den upp i statens förteckning över skyddade byggnader.

Mer information:
Säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380, 040 506 5266


Ministeriets besöksadress fr.o.m. den 19 juli 2011:

Kommunikationsministeriet
Södra esplanaden 16
00100 Helsingfors

Ministeriets postadress:
Kommunikationsministeriet
PB 31
00023 Statsrådet

Växel: (09) 160 02
Fax: (09) 160 28596
[email protected], [email protected]
www.lvm.fi