Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om automatiserade transporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2020 11.54 | Publicerad på svenska 16.1.2020 kl. 12.02
Pressmeddelande
Illustration (Bild: Shutterstock)
Illustration (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har inlett ett projekt för att ta fram vilka lagstiftningsändringar automatiseringen av transportsektorn kräver.

Ministeriet ber om utlåtanden om bedömningspromemorian om lagstiftnings- och åtgärdsplanen för automatiserade transporter. I promemorian granskas de delområden i projektet som gäller utnyttjandet av information samt den fysiska och digitala infrastruktur som automatiseringen av transporterna kräver.

Syftet med projektet är att förbereda för framtiden och säkerställa att lagstiftningen inom transportsektorn främjar automatisering och dess fördelar. Automatiseringen ökar säkerheten genom att de olyckor som beror på den mänskliga faktorn minskar, förbättrar trafikledningstjänsterna och minskar utsläppen tack vare ökad tillgång till information.

Det interaktiva arbetet med intressegrupperna inleds med att ministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian och ordnar den första öppna workshoppen för alla intresserade den 17 januari.

Lagstiftnings- och åtgärdsplanen och de synpunkter som förs fram i samband med beredningen kan användas för att påverka utvecklingen av automatiseringen inom EU och i internationella organisationer. Planen är också till nytta vid beredningen av den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 17 februari 2020. Begäran om utlåtande om promemorian finns på adressen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter tjänstemännen vid ministeriet med beredningen av åtgärdsplanen.

Under den fortsatta beredningen av planen kommer ministeriet att ordna fler diskussionsmöten och workshoppar.

Målet är att planen ska bli färdig sommaren 2020

 Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, överdirektör (Avdelningen för kunskapshantering), tfn 040 500 0817, Twitter @vilkkonen

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, trafikråd, tfn 040 718 5975, Twitter: @mrautavirta