Kommissionens offentliga samråd om små passagerarfartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2017 10.35 | Publicerad på svenska 9.10.2017 kl. 10.38
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår att alla passagerarfartyg med en längd under 24 meter undantas från tillämpningsområdet för direktivet om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. Samtidigt öppnar kommissionen en förfrågan inför beredningen av en särskild säkerhetsföreskrift.

Ändringsförslaget gäller det säkerhetspaket för passagerarfartyg som Europeiska kommissionen presenterade i juni 2016. Direktivförslagen i paketet har antagits, men det har inte stadfästs än.

Kommissionen motiverar ändringen med att det har visat sig vara svårt att tillämpa säkerhetsdirektivet för passagerarfartyg på små passagerarfartyg, eftersom det inte finns några särskilt fastställda säkerhetsaspekter eller säkerhetskrav för dem.

Förslagt om att ändra säkerhetsbestämmelserna är ett led i kommissionens REFIT-program för bättre lagstiftning (Regulatory Fitness and Performance). Syftet med programmet är att förenkla EU-lagstiftningen och att minska på kostnaderna för regleringen och den administrativa bördan utan att äventyra uppnåendet av målen.

I samband med förslaget till ändring av passagerarfartygsdirektivet har kommissionen också inlett beredningen av en säkerhetsföreskrift för små, under 24 meter långa passagerarfartyg. Det offentliga samråd som hänför sig till beredningen är öppet till den 31 oktober 2017. Förfrågningen är på engelska, men den kan besvaras också på finska eller svenska.

Ytterligare information:

kommunikationsministeriet:

Katja Viertävä, regeringsråd, tfn 0295 342 612, [email protected]

Trafiksäkerhetsverket Trafi:

Mikko Vartiainen, överinspektör, tfn 0295 345 235, [email protected]

Sten Sundberg, specialsakkunnig, tfn 0295 346 463, [email protected]

Tuomas Routa, sjöfartsdirektör, tfn 029 5346 456, [email protected], Twitter @TuomasRouta