Kommissionen godkände miljöstödsprogram

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2011 10.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.15
Nyhet

Europeiska kommissionen har godkänt ett stödprogram avsett för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. I sitt beslut fastställer kommissionen att Finlands stödprogram uppfyller de krav som ställs i riktlinjerna för miljöstödet.

Kommissionens godkännande krävdes för att Finland ska kunna införa statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet.

Med stöd av statsrådets förordning beviljade kommunikationsministeriet i december 2010 Viking Line Abp 28 miljoner euro och Oy Gaiamare Ab 2 miljoner euro för fartygsinvesteringar som förbättrar miljöskyddet. Besluten var beroende av Europeiska kommissionens godkännande.

På grund av stödets storlek krävs ett separat godkännande av Europeiska kommissionen för att stödet till Viking Line ska betalas ut. Stödbeslutet för bolaget Viking Line har sänts till Europeiska kommissionen för godkännande i december 2011, så ärendet behandlas nu av kommissionen. Svar väntas under våren 2012.